Sở KH&CN TPHCM mời các đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của TPHCM năm 2023.

Mục đích nhằm đánh giá tác động của các hoạt động KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đồng thời tập hợp và ghi nhận những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công.

Cụ thể, các nội dung cần thực hiện gồm: tổng hợp các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo năm 2023; các chính sách, định hướng KH&CN và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới; thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm KH&CN; các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái; kết nối – hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, khu vực công.

v
Mô hình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM. Ảnh: Internet

Ngoài ra, đơn vị nhận đặt hàng cần thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 3 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Sản phẩm dự kiến là 1 đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút).

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ cần đáp ứng các điều kiện như có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế; có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của TPHCM và Việt Nam; và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.