UBND TPHCM vừa thông báo về nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022, cho 5 vị trí thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM.

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung như lý lịch rõ ràng (nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam); đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ;…

Cụ thể, đối với 2 vị trí thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cần chuyên gia, nhà khoa học tư vấn về Quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển kinh tế tập thể, tư nhân.

Đối với 3 vị trí thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong trong các lĩnh vực về công nghệ sinh học môi trường, thực phẩm và động vật (danh mục các vị trí thu hút và yêu cầu cụ thể tại: https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/).

t
Chuyên gia, nhà khoa học nhận được nhiều hỗ trợ của TPHCM Ảnh: Internet

Các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng, hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu, hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại,… theo quy định của UBND TPHCM.

Hội đồng khoa học tư vấn sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Ứng viên có thể gửi tài liệu chứng minh năng lực bằng bản giấy đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM hoặc nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút đến hết ngày 13/5/2022.