Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học AQAS (Đức), thuộc Hiệp hội đảm bảo chất lượng Châu Âu – ENQA, vừa cấp giấy công nhận đạt chất lượng kiểm định cho 3 chương trình đào tạo của Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM.

Đây là những chương trình đạt kiểm định AQAS đầu tiên ở Việt Nam, cụ thể gồm: Kỹ thuật Cơ khí (chương trình đào tạo đại trà và chất lượng cao); Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình đào tạo đại trà và chất lượng cao); Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (chương trình đào tạo đại trà).

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm định, nội dung đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, đáp ứng tốt các chuẩn đầu ra và yêu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là nhà tuyển dụng và thị trường lao động. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng giảng dạy như tài liệu học tập, trang thiết bị phòng thí nghiệm - thực hành, phương tiện dạy học, hệ thống mạng - máy tính, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phải được nhà trường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa…

Sinh viên học các chương trình được AQAS kiểm định, sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên hoặc chuyển đổi tín chỉ với các chương trình khác được AQAS kiểm định hoặc với trường đại học ở châu Âu. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm ở châu Âu và quốc tế.

s
Sinh viên Khoa Cơ khí ĐH Bách khoa HCM Ảnh: BK

AQAS thực hiện kiểm định trực tuyến trường ĐH Bách khoa TPHCM từ cuối năm 2021, bằng nhiều phương pháp khách quan, đa chiều để lấy ý kiến của các đối tượng liên quan (cán bộ, giảng viên, sinh viên đang học, sinh viên đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng lao động...).

Tính đến nay, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM có tổng số 44 chương trình đào tạo kiểm đạt chuẩn kiểm định quốc tế, chiếm 31% tổng số chương trình đào tạo của trường. Riêng bậc đại học, có 40/64 chương trình đào tạo đã đạt chuẩn kiểm định quốc tế, chiếm tỷ lệ 62,5%.