Sở KH&CN Tây Ninh tổ chức đào tạo miễn phí về năng suất, chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, nhận thức và xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, Sở KH&CN Tây Ninh tổ chức đào tạo các nội dung có liên quan đến năng suất, chất lượng.

Nội dung đào tạo: Nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý cấp trung (quản đốc và tổ trưởng); Thực hành 5S/Kaizen; Nhận thức về Phương pháp xác định và Báo cáo phát thải Khí nhà Kính theo ISO 14064-1:2018.

Thời gian đào tạodự kiến từ 2-3 ngày trong tháng 6-10/2024, ttrực tiếp tại Sở KH&CN Tây Ninh, miễn phí hoàn toàn (tài liệu, báo cáo viên).

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu được đào tạo về các nội dung nêu trên, đăng ký gửi về Sở KH&CN Tây Ninh trước ngày 31/5/2024 theo địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 211, Đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276 3813313 - 0382139000 (Hồng Gấm)

Một lớp đào tạo về năng suất chất lượng tại Tây Ninh.   Ảnh: Internet
Một lớp đào tạo về năng suất chất lượng tại Tây Ninh. Ảnh: Internet

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng, suất chất lượng sản phẩm đến năm 2030, với tổng kinh phí khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh (bột mì, đường, giầy, quần áo, vỏ ruột xe, gạch, xi măng,...), sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ áp dụng áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 56000 về quản lý đổi mới sáng tạo, các mô hình, công cụ cải tiến năng suất trong lĩnh vực chuyên ngành (năng suất dịch vụ công, năng suất xanh, năng suất bền vững).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ áp dụng và chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan quản lý chức năng có liên quan có cơ hội tham gia các lớp đào tạo về năng suất, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,…