Sở KH&CN TPHCM thông báo tìm kiếm các tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa rau quả tươi trên địa bàn TPHCM.

Ngày 12/4/2023, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TPHCM. Theo đó, sản phẩm rau quả tươi là một trong bảy nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc, có lộ trình thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 (Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc) và TCVN 12827:2019 (Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi). Các tiêu chuẩn quốc gia này là cơ sở để các doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sở, ban ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, sử dụng những hình thức khác nhau thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như dãy mã số mã vạch, mã QR. Hoạt động truy xuất nguồn gốc còn khá sơ sài, chưa được chuẩn hóa về nội dung và hình thức, chưa kết nối dữ liệu dùng chung, chưa thống nhất về cách thức quản lý, vận hành. Tem truy xuất mới chỉ sử dụng được hệ thống mã nội bộ, chỉ có khả năng truy xuất trong cùng hệ thống, chưa đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc, nhất là chưa có thông tin về các khâu "đầu vào" của quá trình sản xuất - khâu quyết định chất lượng sản phẩm, chưa đáp ứng đúng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc tại các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, còn mang tính tự phát, chưa đầy đủ, chưa tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia. Do đó, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm chưa đem lại niềm tin cho người tiêu dùng.

Trước thực trạng này, Sở KH&CN TPHCM thực hiện xây dựng tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa Rau quả tươi (thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TPHCM) nhằm chuẩn hóa phương thức thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm rau quả tươi, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất.

R
Rau quả tươi được ưu tiên truy xuất nguồn gốc tại TPHCM. Ảnh: Internet

Các đối tượng đăng ký tham gia thực hiện gồm các viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu của nhiệm vụ là tạo ra bộ tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa rau quả tươi, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc như TCVN 12827:2023, TCVN 12850:2019; các tiêu chuẩn liên quan và các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ KH&CN, quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng để mô hình có thể áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp, trong chuỗi cung ứng liên quan, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng. Tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng, dễ hiểu, đại chúng, có các biểu mẫu để áp dụng đồng bộ.

Sản phẩm của nhiệm vụ tạo ra sẽ được thí điểm áp dụng cho một số doanh nghiệp tiêu biểu trong chuỗi cung ứng rau quả tươi trên địa bàn Thành phố. Từ đó, hướng đến chuẩn hóa phương thức thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm rau quả tươi, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất. Ngoài ra, các nhóm thực hiện dự án sẽ được huấn luyện, cố vấn, ươm tạo để hoàn thiện giải pháp, sản phẩm, mô hình… trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/5/2024. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 31/10/2024.


Liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: số 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.393.2004