Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Kạn đang cùng với Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGAP tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Trồng quý theo VietGrap tại Bắc Cạn.

Mô hình được xây dựng trên diện tích 30 ha trong đó xã Quang Thuận, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông diện tích 20 ha; xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn diện tích 10 ha.

Theo đó 360 hộ nông dân tham gia đã được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và đặc biệt là hướng dẫn kỹ thuật quét vôi gốc, cắt tỉa cho cây quýt sau thu hoạch.

Kết quả cho thấy, cây sinh trưởng phát triển tốt, quả to, đồng đều, mẫu mã quả đẹp, năng suất tăng 15-20% so với không áp dụng VietGap.