UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.


Theo Đề án Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh đã được Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện gần 35 nghìn tỷ đồng, với quy mô 15.568 ha; được thực hiện tại 7 xã thuộc huyện Nam Trà My.

Việc quy hoạch nhằm hoạch định chính sách phát triển lâu dài, bảo tồn nguồn gene gốc Sâm Ngọc Linh, đồng thời chuyển hướng phát triển, hình thành phương thức sản xuất hàng hóa thương mại mang tính bền vững, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân… Theo Quy hoạch này đến năm 2020 đạt diện tích 120 ha.

Theo Quy hoạch đến năm 2020 Quảng Nam đạt diện tích 120ha sâm Ngọc Linh
Theo Quy hoạch đến năm 2020 Quảng Nam đạt diện tích 120ha sâm Ngọc Linh

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký bảo hộ thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Để bảo tồn sâm Ngọc Linh, Quảng Nam đã triển khai nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học như nghiên cứu quy trình sản xuất sâm K5; dự án bảo tồn và phát triển nguồn sâm; dự án phát triển sâm Ngọc Linh trong nhân dân; dự án khôi phục và di thực sâm Ngọc Linh tại huyện miền núi cao Tây Giang và Phước Sơn; đăng cai tổ chức hội thảo quốc gia về bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh.