Tăng số cơ sở giáo dục đại học trong Top 500 của thế giới về lĩnh vực Toán học, tăng gấp đôi số lượng và chất lượng công bố quốc tế, phát triển các hướng nghiên cứu chủ đạo về toán ứng dụng, đẩy mạng giáo dục toán phổ thông... - đó là những mục tiêu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Toán học | Ảnh minh họa/Stock

Chương trình vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký phê duyệt ngày 22/12, nêu ra 7 mục tiêu cụ thể, bao gồm:

a) Đến năm 2030, phấn đấu có 05 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong Top 500 của thế giới về lĩnh vực Toán học, trong đó có ít nhất 02 cơ sở được xếp hạng trong Top 400;

b) Phấn đấu tăng gấp đôi số lượng công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí SCIE) so với giai đoạn 2010 - 2020;

c) Tăng gấp đôi số lượt nhà khoa học nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài) đến làm việc, trao đổi và hợp tác khoa học được hỗ trợ từ Chương trình so với giai đoạn 2010 - 2020;

d) Phấn đấu có ít nhất 5 hướng nghiên cứu chủ đạo về Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp, với đội ngũ có năng lực thực hiện các chương trình, hợp đồng nghiên cứu - phát triển với nhà nước, doanh nghiệp;

đ) Hỗ trợ, phối hợp và tham gia đào tạo khoảng 400 tiến sĩ ngành Toán, Toán ứng dụng và Thống kê, trong đó 50% nghiên cứu sinh có ít nhất 02 công bố trên các tạp chí SCIE;

e) Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 80% giảng viên, giáo viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

g) Xây dựng Hệ tri thức các khoa học về Toán trong Hệ tri thức Việt số hóa

Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo để nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo kì vọng Toán học sẽ đáp ứng được nhu cầu của đất nước trong CMCN4 và trở thành bộ phận hữu cơ của dòng chảy khoa học, công nghệ và kinh tế-xã hội trong thời đại.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương trình Toán quốc gia cũng đã nêu một số nhiệm vụ có tính chất thúc đẩy sự phát triển toán học về chiều sâu, chẳng hạn như đẩy mạnh truyền thông phổ biến tri thức Toán học và STEM ở bậc trung học phổ thông; thúc đẩy công bố công trình toán học chất lượng cao (thông qua thiết lập hệ thống giải thưởng đối với nghiên cứu xuất sắc để nâng cao chất lượng công bố, hỗ trợ giảng viên nghiên cứu về toán), thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Kinh phí cho Chương trình sẽ từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ GD-ĐT là cơ quan chủ trì thực hiện chương trình, trong đó Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) là đơn vị thường trực điều phối thực hiện chương trình.

Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ TT&TT, Bộ LĐ-TB-XH là các cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT và các bộ liên quan trong một số nhiệm vụ.