Chiều 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam Bradley Bessire đã ký kết Biên bản ghi nhớ về triển khai thỏa thuận khung chiến lược về Chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ và USAID ký kết biên bản ghi nhớ triển khai thỏa thuận khung chiến lược về chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực chính phủ điện tử của Việt Nam - Ảnh: VGP
Văn phòng Chính phủ và USAID ký kết biên bản ghi nhớ triển khai thỏa thuận khung chiến lược về chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực Chính phủ điện tử của Việt Nam - Ảnh: VGP

USAID sẽ hỗ trợ Văn phòng Chính phủ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp liên ngành tại Việt Nam, nâng cao tính minh bạch và tiếp tục phát triển hơn nữa Cổng Dịch vụ công quốc gia - một nền tảng Chính phủ điện tử nhằm cải thiện tiếp cận thông tin và đem lại lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp.

Bốn hợp phần chính trong chương trình hỗ trợ này bao gồm: 1) Cập nhật các quy định liên quan đến triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công và xử lý hồ sơ trực tuyến; 2) Hỗ trợ quản lý sự thay đổi của các cơ quan tổ chức nhằm cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ và thúc đẩy các chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả của Cổng Dịch vụ công quốc gia; 3) Cải thiện quy trình nghiệp vụ, thiết kế giao diện và trải nghiệm của người dùng Cổng Dịch vụ công quốc gia; 4) Hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ tại các trung tâm một cửa, trong đó tập trung vào số hóa thủ tục hành chính và tiếp cận các kết quả số hóa thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lễ ký kết diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ đã khởi tạo những tín hiệu tốt đẹp cho hợp tác giữa hai bên trong những năm tiếp theo.