Từ ngày 14 đến ngày 17/5/2024, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Trung Quốc (CAEA) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Điều phối viên Quốc gia RCA lần thứ 46 tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham gia của 20 trên tổng số 22 nước thành viên RCA, trong đó có Việt Nam.

Nguồn: IAEA
Nguồn: IAEA

Tại Hội nghị, đại diện các quốc gia chủ trì dự án RCA đã trình bày tóm tắt về kết quả, tiến độ thực hiện của 15 dự án RCA đang hoạt động. TS. Phạm Quang Minh, Viện phó Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nêu hoạt động của dự án RAS7040 “Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước thông qua tăng cường hợp tác khu vực trong phân tích và ứng dụng đồng vị trong môi trường” do Việt Nam chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, với sự tham gia của 18 nước thành viên, kinh phí 630.775 Euro (IAEA quản lý, giám sát và giải ngân).

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên trong khu vực về quan trắc chất lượng nước và tài nguyên nước nhằm phát triển và quản lý hiệu quả nguồn nước, môi trường và tác động của biến đổi khí hậu thông qua các kỹ thuật đồng vị.

Ngoài việc tổ chức thành công “Hội thảo về những nghiên cứu hiện nay về việc nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước sử dụng các chất đánh dấu đồng vị môi trường” từ ngày 20 đến 23/11/2023 tại Hà Nội, nhóm chuyên gia của Việt Nam cũng đã công bố bài báo quốc tế “Phân tích dòng chảy của tiểu lưu vực sông Hồng (Việt Nam) bằng kỹ thuật đồng vị và phương pháp lọc số đệ quy”; thiết lập mạng lưới giám sát thành phần đồng vị và hóa học trong lượng mưa và nước các sông chính trong khu vực.

Là quốc gia điều phối dự án RAS7040, Việt Nam cũng đưa ra khuyến nghị để tăng cường hiệu quả triển khai dự án: (i) IAEA xem xét mua sắm thiết bị, vật tư tiêu hao cho các phòng thí nghiệm phân tích đồng vị của các nước thành viên kém phát triển hơn; (ii) Nhóm nước chưa phát triển về kỹ thuật này cần đề xuất IAEA tổ chức các đợt chuyên gia vào hỗ trợ kỹ thuật; (iii) Các quốc gia phát triển cần đóng góp tích cực hơn cho dự án thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn cho khu vực về nghiên cứu số lượng và chất lượng nguồn tài nguyên nước.