Theo tin từ Quỹ NAFOSTED, sự kiện kết nối các nhà khoa học Anh và các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực y tế sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 20 đến 22/2/2024, với nội dung trao đổi xung quanh hai vấn đề nóng của y học nhiệt đới là bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch bệnh và kháng thuốc.

Đây là sự kiện để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế kết nối, chia sẻ ý tưởng nghiên cứu, hướng đến việc cùng xây dựng các đề xuất nghiên cứu thuộc Quỹ Hợp tác Khoa học Quốc tế (ISPF) và các chương trình hợp tác nghiên cứu y tế khác của Chính phủ Anh.

Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) và Hội đồng Nghiên cứu Y học Anh (MRC) sẽ đài thọ chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham gia sự kiện cho 10 nhà khoa học Việt Nam, những người sẽ chia sẻ về thế mạnh và những hướng nghiên cứu chính của đơn vị mình tại sự kiện. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa NAFOSTED với MRC trong năm 2024. Để được nhận cơ hội, các đề xuất gửi trước ngày 17/12/2023.

Được biết, một cơ quan nghiên cứu của Anh khác là Viện Hàn lâm Anh sẽ tạo cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam trong ngành KHXH&NV nâng cao kỹ năng công bố quốc tế thông qua hình thức tổ chức các hội thảo đào tạo kỹ năng công bố quốc tế ngay tại Việt Nam.

Để được trao cơ hội này, các nhà khoa học Việt Nam và Anh sẽ phải nộp hồ sơ đề xuất trước ngày 6/12/2023, trong đó chủ trì đề xuất là nhà khoa học đang làm việc tại trường Đại học/Viện Nghiên cứu Anh và đồng chủ trì là nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam.

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây./.