UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công giai đoạn 2022 – 2025.

TPHCM xác định thúc đẩy việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong khu vực công nói chung và chuyển đổi số nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên. Đây cũng là động lực chính nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, thông qua việc ứng dụng KH&CN, ĐMST, chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền.

Theo Kế hoạch, Thành phố sẽ thành lập Tổ công tác tại mỗi đơn vị để triển khai hoạt động ĐMST trong khu vực công của TPHCM, nhằm hình thành mạng lưới các hoạt động ĐMST. Đồng thời, huấn luyện nâng cao năng lực (kỹ năng, khái niệm, mô hình cơ cấu tổ chức, vận hành,…) cho tổ công tác thực hiện các hoạt động ĐMST.

D
TPHCM sẽ thành lập tổ công tác tại mỗi đơn vị để triển khai hoạt động ĐMST. Ảnh: Internet

Thành phố cũng sẽ triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động ĐMST trong khu vực công cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Cụ thể, trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, ĐMST phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, phục hồi, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ở lĩnh vực thuế, nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế của TPHCM. Đối với lĩnh vực giáo dục, sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề cập việc xây dựng bài toán lớn phát triển mô hình nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp (lĩnh vực xây dựng); Xây dựng nền tảng số hỗ trợ tác nghiệp cho các cán bộ quận, huyện và TP Thủ Đức (lĩnh vực quản trị tại quận, huyện).

Cuối cùng, Kế hoạch ban hành một số nhiệm vụ cần triển khai như Hình thành và phát triển hệ sinh thái ĐMST trong khu vực công, là nơi kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng khởi nghiệp; Phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các sở ban ngành và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ cho hoạt động ĐMST trong khu vực công; Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về ĐMST trong khu vực công;…

h
Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động ĐMST ngày 7/9/2022 tại TPHCM. Ảnh: KH

Tại Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động ĐMST trong khu vực công tại TPHCM giai đoạn 2022-2025, do Sở KH&CN TPHCM tổ chức ngày 7/9, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết, hiện nay, Sở KH&CN TPHCM đang đồng hành cùng các sở ban ngành, TP Thủ Đức và UBND quận – huyện triển khai thúc đẩy hoạt động ĐMST trong khu vực công ở 3 nội dung. Trong đó, Inno-Coffee - sự kiện kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - là cơ hội để các đơn vị có chung nhu cầu trình bày vấn đề cần giải quyết, nhận tư vấn từ phía chuyên gia (viện, trường, doanh nghiệp), nhằm tìm kiếm hướng giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp để hợp tác triển khai; R&D: chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển giải pháp, áp dụng sau khi đơn vị đã tìm được hướng giải quyết vấn đề; và Sandbox: chính sách hỗ trợ thử nghiệm để các bên hoàn thiện giải pháp giải quyết vấn đề.

Theo ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM, quá trình xây dựng các bài toán lớn về hoạt động ĐMST trong khu vực công gồm 5 bước: Xây dựng nội dung các bài toán lớn (khảo sát, đánh giá, phát hiện vấn đề, phân loại vấn đề, mô tả vấn đề để xây dựng nội dung bài toán); Công bố rộng rãi cho cộng đồng về nội dung bài toán; Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện; Tổ chức phối hợp thực hiện; Triển khai ứng dụng các nội dung của bài toán lớn và đánh giá kết quả.