Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo về việc mời các đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TPHCM năm 2022.

Nhiệm vụ nhằm tập hợp các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời tập hợp các hoạt động nổi bật của Sở KH&CN và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai trong năm 2022; cũng như hoàn thiện các dữ liệu thông tin và hình ảnh của các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2022.

g
Giải thưởng I-STAR 2022 sẽ được giới thiệu trong kỷ yếu Ảnh: Internet

Sản phẩm là 500 cuốn kỷ yếu dày ít nhất 100 trang và 1 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR code).

Các đơn vị có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức, biên tập các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế, có thể đăng ký thực hiện nhiệm vụ.