Sở KH&CN TPHCM đang tìm kiếm các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp".

Nhiệm vụ dự kiến được thực hiện trong 12 tháng, nhằm tiếp cận nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu và doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TPHCM. Từ đó làm cơ sở xây dựng các gói hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp.

Đối tượng tuyển chọn là các trường, viện; tổ chức KH&CN; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ, với các nội dụng thực hiện gồm:
Khảo sát, thống kê, số lượng doanh nghiệp, ngành nghề lĩnh vực, nhu cầu công nghệ, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp. Đánh giá khả năng vận hành công nghệ của các doanh nghiệp (khả năng sản xuất, vận hành những quy trình công nghệ ở mức thấp; các thiết bị, vật tư đặc chủng đầu vào, dịch vụ kỹ thuật phải nhập khẩu của các doanh nghiệp).

v
Đánh giá nhu cầu để có gói hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Đồng thời, đánh giá khả năng hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực (đánh giá việc các doanh nghiệp bắt đầu thay thế nhập khẩu bằng các máy móc và thiết bị nội địa, thông qua việc mua quyền sử dụng công nghệ để sản xuất trong nước; năng lực công nghệ sản xuất trong nước bắt đầu phát triển).

Ngoài ra, nhiệm vụ cũng đánh giá khả năng làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực; khả năng đổi mới, sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp; Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, nhu cầu công nghệ các ngành trọng điểm của Thành phố; các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0.