UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ cơ quan cấp quốc gia.

Đội ứng cứu gồm 12 thành viên là đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chi hội An toàn thông tin phía Nam, Công viên phần mềm Quang Trung, Đại học Công nghệ thông tin, cùng các chuyên gia về an toàn thông tin. Đội trưởng Đội ứng cứu là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh.

TPHCM diễn tập bảo vệ an ninh mạng     Ảnh: TT
TPHCM diễn tập bảo vệ an ninh mạng Ảnh: TT

Đội ứng cứu có chức năng, nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin qua mạng. Đồng thời, tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan điều phối quốc gia.