Ngày 24/9, Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) đã công bố Chương trình chuyển đổi số nhằm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố, tiếp cận với các gói giải pháp chuyển đổi số phù hợp.

Đây là hoạt động triển khai cụ thể Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của TPHCM. Chương trình gồm các hoạt động chính như thành lập Ban chuyên trách Chuyển đổi số; Thành lập Trung tâm đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận đa kênh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Xây dựng gói giải pháp chuyển đổi số.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch HUBA, cho biết hiện vẫn còn nhiều đơn vị có tâm lý né tránh hoặc chưa dám tiếp cận việc chuyển đổi số. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nguồn lực (vốn, nhân lực) còn yếu và nhận thức về chuyển đổi sổ cũng chưa đầy đủ. Trong khi đó, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là xu hướng, là lợi ích sống còn của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông
Ông Trần Anh Tuấn giới thiệu về Chương trình chuyển đổi số của HUBA. Ảnh: KA

Vì vậy, mục tiêu của HUBA là từ nay đến giữa năm 2021, tập trung tuyên truyền để các doanh nghiệp hiểu đúng và nhận thức rõ hơn về chuyển đổi số để từ đó có kế hoạch hành động phù hợp, hiệu quả trong thực hiện chuyển đổi số. Ban chuyên trách chuyển đổi số cũng sẽ tập trung vào công tác tư vấn, giới thiệu nguồn lực, đối tác tin cậy để những doanh nghiệp đã sẵn sàng có thể tiếp cận nhanh và thực hiện thành công chuyển đổi số.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó ban điều hành hỗ trợ chuyển đổi số HUBA, cho biết chương trình với mục tiêu lớn nhất là làm sao thúc đẩy ứng dụng những ứng dụng do chính các doanh nghiệp CNTT tại TPHCM phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Từ đó, từng bước xây dựng nền kinh tế số và dần chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang các kinh doanh trên nền tảng số.

D
Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ trong việc chuyển đổi số Ảnh: Internet

Với nguồn quỹ 4 tỉ đồng/năm, Chương trình bước đầu hỗ trợ miễn phí 1 năm đầu tiên cho 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng ứng dụng chuyển đổi số X-Starter và X-SME. Các ứng dụng này gồm phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán doanh nghiệp, dịch vụ quản trị hệ thống, gói dữ liệu lưu trữ 40GB, phần mềm văn phòng điện tử.

Ngoài ra, HUBA còn tổ chức các chương trình hội thảo nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số; triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho từng ngành nghề, lĩnh vực; tài trợ những gói giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành nghề tiêu biểu;...