ĐHQGHN vừa ban hành Quyết định và chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị An ninh phi truyền thống lần đầu tiên ở Việt Nam với 8 chuyên ngành.

Các chuyên ngành này bao gồm: Chính sách và chiến lược an ninh an ninh phi truyền thống; An ninh và Phát triển bền vững địa phương; An ninh kinh tế và an ninh tài chính; An ninh doanh nghiệp; Rủi ro thị trường và điều tra thương mại; An ninh thông tin và An ninh mạng; An ninh con người và an ninh môi trường; An ninh hàng không.

Chương trình đặt mục tiêu đào tạo kiến thức liên ngành; có tầm nhìn và tư duy chiến lược; có kỹ năng nghiên cứu và dự báo về an ninh và an ninh phi truyền thống.

Hiện nay các thách thức an ninh phi truyền thống như khan hiếm nguồn nước, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, di cư thiếu kiểm soát… đang là những vấn đề nổi cộm mà các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống – Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, đến nay, ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng chưa có trường đại học nào có mã ngành đào tạo về Quản trị An ninh phi truyền thống.