Sở KH&CN TPHCM cho biết ưu tiên thực hiện 6 chương trình nhằm nâng cao tiềm lực cho TPHCM giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Ứng dụng đô thị thông minh và chuyển đổi số; Phát triển công nghệ công nghiệp; Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe; Nông nghiệp công nghệ cao; Quản lý và phát triển đô thị; Vườn ươm khoa học trẻ.

Tại Hội nghị duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của Sở KH&CN TPHCM ngày 16/3, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở, cho biết, trong năm 2020, Sở đã triển khai thực hiện mới 184 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, với tổng kinh phí hơn 287 tỷ đồng, 100% các nhiệm vụ nghiệm thu (98 nhiệm vụ) đều được ứng dụng vào thực tế.

Mục tiêu của ngành KH&CN năm 2021 là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 42%; chi đầu tư cho KH&CN của xã hội bình quân trên 0,7%/GRDP; chi cho KH&CN đạt 2% tổng chi ngân sách Thành phố.

Cùng với đó là các nội dung trọng tâm: tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành lập và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM đi vào hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo tại cơ sở; truyền thông khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2021 Sở KH&CN TPHCM   Ảnh: CPV
Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2021 Sở KH&CN TPHCM Ảnh: CPV

Sở KH&CN TPHCM đặt mục tiêu ưu tiên thực hiện 6 chương trình nhằm nâng cao tiềm lực cho TPHCM giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Ứng dụng đô thị thông minh và chuyển đổi số; Phát triển công nghệ công nghiệp; Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe; Nông nghiệp công nghệ cao; Quản lý và phát triển đô thị; Vườn ươm khoa học trẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh việc thành lập và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM vào hoạt động như một nhiệm vụ quan trọng, cần chuẩn bị ngay các bước như cơ chế, con người để khi hoạt động thì mọi thứ đã sẵn sàng vận hành.

Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM sẽ được xây dựng trong Khu Công nghệ cao TPHCM. Đây là đầu mối, dẫn dắt trong phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết nối giữa các trường, viện với các doanh nghiệp, kết nối những trung tâm đổi mới sáng tạo của đại học; sử dụng tri thức, kỹ năng, các kết quả nghiên cứu để chuyển giao, liên doanh, liên kết, đầu tư;...