Mới đây, bảng xếp hạng Nature Index (thuộc tạp chí Nature) đã công bố danh sách 10 viện, trường ở Việt Nam có nhiều công bố nhất trong các lĩnh vực: khoa học trái đất và môi trường, vật lý, hóa học, khoa học đời sống, dựa trên số liệu thống kê từ 1/8/2018 – 31/7/2019.

Các cơ sở giáo dục đại học và các viện nghiên cứu của Việt Nam có tên trong top 10 của Bảng xếp hạng
Danh sách 10 viện, trường ở Việt Nam có nhiều công bố nhất trong bảng xếp hạng Nature Index.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; tiếp đó là ĐH Duy Tân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (tại Việt Nam), Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và phân tử (ĐH Quốc gia TPHCM) và ĐH Phenikaa.

Bảng xếp hạng phản ánh quy mô công bố và mức độ hợp tác nghiên cứu ở cấp cơ sở giáo dục đại học/nghiên cứu, cấp quốc gia và khu vực và dựa trên hai tiêu chí: số bài báo (AC) - được tính cho quốc gia hoặc tổ chức nghiên cứu nếu bài báo đó do một hoặc nhiều tác giả đến từ quốc gia hoặc tổ chức đó thực hiện, bất kể số lượng đồng tác giả đến từ ngoài tổ chức hoặc quốc gia đó; và tỉ lệ công bố (FC) - tỉ lệ phần trăm tính theo công thức số lượng tác giả của cơ sở giáo dục/nghiên cứu và số lượng cơ sở giáo dục/nghiên cứu chủ quản của các tác giả đó trên một bài viết.