Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về thực thi chính sách khoa học và công nghệ (KHCN) đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, với tư cách là quốc sách hàng đầu, hoạt động KH&CN luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ chủ trương, chính sách đến các giải pháp cụ thể, đưa mọi lĩnh vực hoạt động KH&CN từ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân, vai trò nhà nước và định hướng phát triển trong từng ngành, triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới sát hơn với yêu cầu thực tiễn kinh tế- xã hội..

Bộ KH&CN đã đồng hành cùng với các Bộ, ngành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động, Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng về KH&CN. Việc thực hiện Nghị quyết 20 và Kết luận 50 của Ban Bí thư, đã có chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây chỉ là ý chí của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, bây giờ đã được thể hiện bằng hành động cụ thể của các cấp, ngành, các địa phương. Một trong những lĩnh vực mà Bộ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hội nhập quốc tế là việc xây dựng thể chế pháp luật, không chỉ Luật Khoa học công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ mà cả các luật có liên quan cũng đề cập đến KH&CN.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, trên mọi lĩnh vực hoạt động KH&CN đã đi đúng hướng và ngày càng sát với thực tiễn.