Kết thúc Techfest vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ 2019, các startup nhận được 6 đơn đặt hàng mua sản phẩm và 2 thỏa thuận kết nối để hỗ trợ phát triển thị trường, với tổng số tiền quan tâm đầu tư ước tính 70.000 USD

Các dự án đoạt giải trong cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ 2019”. | Ảnh: BTC
Các dự án đoạt giải trong cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ 2019”. | Ảnh: BTC

Theo tổng kết phiên Kết nối đầu tư giữa startup với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khuôn khổ Techfest vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ 2019,đã có 21 lượt kết nối giữa 08 nhà đầu tư, quỹ và tổ chức hỗ trợ với 14 startup, dự án trong vùng.

Tổng số tiền quan tâm đầu tư tại thời điểm kết thúc hội thảo ước tính 70.000 USD, gồm 6 đơn đặt hàng mua sản phẩm và 2 thỏa thuận kết nối để hỗ trợ phát triển thị trường.

Đánh giá mức độ tiềm năng của startup tại buổi kết nối tại đây là 3.4/5 điểm, so với mức 4.2/5 điểm của Techfest Quốc gia năm ngoái.

Techfest vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ 2019 diễn ra ngày 31/10 tại TP. Đà Lạt là một hoạt động thuộc chuỗi Techfest vùng do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (NATEC) phối hợp tổ chức với UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm hướng tới Techfest Quốc gia diễn ra vào đầu tháng 12/2019 tại Quảng Ninh.