Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên đặt hàng sẽ cùng với bên thực hiện để đưa ra các ý tưởng, cách thức thực hiện phù hợp thực tế và hoàn thiện ý tưởng để đạt hiệu quả cao nhất.

Sở KH&CN TPHCM vừa công bố đặt hàng 3 nhiệm vụ trong năm 2020, gồm: Xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và ĐMST của Sàn Giao dịch công nghệ; Xây dựng nền tảng thúc đẩy hoạt động ĐMST; Phát triển hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và ĐMST.

Quá trình đặt hàng gồm 2 giai đoạn: tiếp nhận các ý tưởng, đề xuất tham gia giải quyết nhiệm vụ từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng khởi nghiệp và tiến hành đánh giá tuyển chọn ban đầu; Chọn ý tưởng tốt nhất và Sở KH&CN TPHCM cấp kinh phí triển khai thực hiện.

Trong đó, nhiệm vụ Xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và ĐMS của Sàn Giao dịch công nghệ TPHCM yêu cầu, hệ thống này là giao dịch công nghệ trực tuyến, cho phép bên cung giới thiệu năng lực, kết quả nghiên cứu, dịch vụ để doanh nghiệp tra cứu, đặt vấn đề chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển công nghệ; hỗ trợ tương tác trực tuyến để chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận, tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ;… Bên cạnh đó, hệ thống cho phép đăng tải thông tin, tìm kiếm thông minh, trao đổi - chia sẻ - tư vấn trực tuyến, thu phí dịch vụ, so sánh - đánh giá công nghệ và theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình chuyển giao công nghệ,…

Nhiệm vụ “Xây dựng nền tảng thúc đẩy hoạt động ĐMST” đặt mục tiêu tạo môi trường cho các thành phần trong cộng đồng khởi nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ nguồn lực hiện có; thúc đẩy các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng về ĐMST, các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần phát triển hệ sinh thái ĐMST trên địa bàn Thành phố.

v
Kết quả nghiên cứu khoa học cần được kết nối với thị trường. Ảnh: KA

Nhiệm vụ “Phát triển hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN&ĐMST” có mong muốn xây dựng nền tảng kết nối các hoạt động nghiên cứu khoa học và ĐMST; tạo ra hệ thống quản lý hồ sơ nhiệm vụ KH&CN, tương tác và làm việc trên mạng. Hiện Sở đã có phần mềm quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN. Tuy nhiên số lượng các nhiệm vụ nghiên cứu tăng dần qua các năm và phần mềm hiện tại chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản, còn khả năng tương tác chưa cao. Do đó, nền tảng quản lý nhiệm vụ KHCN&ĐMST cần thống nhất phương pháp và quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN&ĐMST tại Sở KH&CN; nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện nhiệm vụ, tăng hiệu quả quản lý ngân sách KH&CN; kết nối cơ quan quản lý và các tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ, tổ chức/cá nhân thụ hưởng kết quả nhiệm vụ.

Các chức năng chính hệ thống cần có là quản lý nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ KHCN&ĐMST; quản lý tài sản từ nhiệm vụ KHCN&ĐMST; quản lý hợp đồng và kinh phí nhiệm vụ; quản lý tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ; quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia; phân luồng công việc, quản trị công việc; báo cáo thống kê;…

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên đặt hàng sẽ cùng với bên thực hiện để đưa ra các ý tưởng, cách thức thực hiện phù hợp thực tế và hoàn thiện ý tưởng để đạt hiệu quả cao nhất.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM