Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ kết nối, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu KH&CN. Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện.

Các nhiệm vụ bao gồm: (1) Xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và ĐMST của Sàn Giao dịch công nghệ; (2) Xây dựng nền tảng thúc đẩy hoạt động ĐMST; (3) Phát triển hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN và ĐMST.

Trong đó, nhiệm vụ (1) nhằm mục đích kết nối nghiên cứu khoa học và ĐMST, hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN tại TPHCM. Sản phẩm của nhiệm vụ này là báo cáo mô tả thiết kế nền tảng (platform) kết nối nghiên cứu khoa học và ĐMST.

TPHCM tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và ĐMST
TPHCM tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và ĐMST. Ảnh: KA

Nhiệm vụ (2) gồm hai nội dung: Báo cáo tư vấn các nội dung thực hiện và các bước tiến hành nhằm triển khai xây dựng nền tảng; mô hình vận hành để duy trì hoạt động của nền tảng trong hiện tại và tương lai dành cho các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST (đơn vị quản lý, nguồn kinh phí hoạt động và duy trì).

Nhiệm vụ (3) hướng tới xây dựng nền tảng (platform) hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, kết nối các hoạt động về nghiên cứu khoa học và ĐMST. Sản phẩm của nhiệm vụ là hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN và ĐMST (hồ sơ, tương tác, làm việc trên mạng). Đây là bài toán về tăng cường quản lý nhiệm vụ KHCN và ĐMST, giúp thống nhất phương pháp và quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điểm khác biệt của việc đặt hàng là trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên đặt hàng sẽ theo sát với bên giải quyết vấn đề để đưa ra các ý tưởng, cách thức thực hiện phù hợp thực tế và hoàn thiện ý tưởng với hiệu quả cao nhất. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng nêu trên do Sở KH&CN TPHCM cấp.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 29/4/2021 tại Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN TPHCM.

Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.
Số điện thoại: 028.39325883- 0933692929.
Email: trang.skhcn@tphcm.gov.vn.