Giải thưởng được trao cho những giải pháp chuyển đổi số và các đơn vị, tổ chức có thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Ngày 1/4, tại TPHCM, Hội Truyền thông số Việt Nam đã phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2021.

TS. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - cho biết, năm nay là năm thứ 4 Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Sau 3 lần tổ chức, Giải thưởng đã thu hút gần 800 hồ sơ tham dự và vinh danh 200 sáng kiến và tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.

T
TS. Nguyễn Minh Hồng giới thiệu về Giải thưởng. Ảnh: KH

VDA 2021 sẽ có 4 hạng mục giải thưởng:

Hạng mục 1: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu. Trao cho những cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu.

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Trao cho cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng. Trao cho những đơn vị, cá nhân có giải pháp công nghệ số phục vụ hiệu quả cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hoà nhập cuộc sống cộng đồng; những sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ người dân sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tiêu chí bình chọn giải thưởng bao gồm: Hiệu quả ứng dụng của sản phẩm, giải pháp; Công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm; Tính sáng tạo, đột phá, tiềm năng ứng dụng; Uy tín thương hiệu;…

Ban tổ chức nhận hồ sơ đến hết tháng 7/2021, thông qua cổng tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ website: www.vda.com.vn. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2021.