Ngày 5/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt.


ISAWAAS được thành lập từ sự hợp nhất giữa Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông và Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á theo Nghị định 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ và Đề án hợp nhất được phê duyệt tại Quyết định 1587/QĐ-KHXH ngày 22/11/2023 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Viện có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế - phát triển, chính trị - an ninh, văn hóa - xã hội, khoa học - giáo dục… và thực hiện hoạt động tư vấn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chính sách đối với khu vực Nam Á, Tây Á và châu Phi, bao gồm hơn 80 quốc gia với dân số trên 3 tỷ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và tầm ảnh hưởng của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực này cũng như trên thế giới.