Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội vừa có lễ ra mắt tại Techfest 2021 với khẩu hiệu “Đoàn kết hợp tác - Tạo xu hướng - Dẫn dắt thay đổi vì một Việt Nam bền vững”.

Làng được dẫn dắt và điều phối bởi Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD)/United Way Việt Nam; hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Shinhan Square Bridge và Chương trình 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Làng sẽ kết nối “nhóm người chịu ảnh hưởng bởi thách thức” với “những người kiến tạo giải pháp” để thúc đẩy đổi mới sáng tạo giải quyết toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội.

Các hoạt động chính của Làng gồm: ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xã hội; tổ chức thi Giải pháp sáng tạo xã hội tương lai, trưng bày sản phẩm để kết nối thị trường; mở Diễn đàn nhà đầu tư xã hội, Diễn đàn khởi nghiệp do Phụ nữ - Thanh niên lãnh đạo,... Ngoài ra, Làng cũng giới thiệu mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam - một mô hình đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xã hội.