QUATEST 3 vừa triển khai chương trình hỗ trợ “Miễn phí nhận mẫu tận nơi” đối với khách hàng trên địa bàn TPHCM trong tháng 5 và tháng 6/2020, trong bối cảnh đang diễn ra dịch Covid - 19.

Thông qua Đăng ký thử nghiệm trực tuyến để được nhận mẫu tận nơi, khách hàng sẽ thuận tiện hơn trong việc gửi mẫu, tiết kiệm chi phí vận chuyển và thời gian đi lại. Dịch vụ Nhận mẫu tận nơi được áp dụng đối với hầu hết các lĩnh vực thử nghiệm của QUATEST 3.

n
m
n
v