Năm 2019, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (NASATI) đã tiếp nhận 1.276 hồ sơ đăng ký kết quả nghiên cứu các cấp, tăng 21% so với 2018; thời gian trả kết quả được rút ngắn từ 5 xuống 4 ngày. Cục cũng đang nghiên cứu để nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động cuối năm 2019 của NASATI, cho đến nay hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin thống kê KH&CN cơ bản đã được tạo lập và hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu công tác quản lý nhà nước với hoạt động này. Trong năm 2019 Cục đã tiếp tục hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật đã ban hành và phối hợp công tác thông tin với các Bộ ngành liên quan.

Đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 6/2019. Ảnh: most.gov.vn.

Về công tác đăng ký giao nộp kết quả nghiên cứu, một trong những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ KH&CN, NASATI cho biết công tác hướng dẫn, tiếp nhận và làm giấy chứng nhận luôn bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định. Trong năm 2019, Cục tiếp tục đổi mới quy trình và hiện nay đã rút ngắn thời gian trả kết quả từ 5 xuống 4 ngày.

Năm 2019, NASATI đã tiếp nhận 1.276 hồ sơ đăng ký kết quả nghiên cứu các cấp, tăng 21% so với 2018, cấp 1.265 giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và đã thu nhận 785 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ở cấp tỉnh và cấp cơ sở của 34/63 tỉnh thành.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó cục trưởng NASATI, cho biết Cục đang nghiên cứu để nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Về dữ liệu và nguồn tin, NASATI cho biết đã duy trì bổ sung các cơ sở dữ liệu và nguồn tin khoa học công nghệ trong nước/ quốc tế phục vụ bạn đọc tại chỗ và từ xa, với nhiều cơ sở dữ liệu quan trọng như Spinger, Web of Science được đưa vào phục vụ và đáp ứng được nhu cầu của các nhà quản lý khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên và mọi đối tượng người dùng tin khoa học công nghệ.

Về kết nối cung cầu thị trường khoa học công nghệ, NASATI cho biết đã triển khai nhiều hoạt động như triển lãm Analytica Vietnam 2019, Chuỗi sự kiện chợ công nghệ/ thiết bị và ngày hội đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Techmart Mekong 2019, Biotechmart 2019. Hiện Cục đang tiến hành nâng cấp sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị.

Cũng về các yếu tố thuộc thị trường khoa học công nghệ trong nước, NASATI đã tổ chức Điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và Điều tra tiềm lực khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ lần thứ 2. Kết quả hai cuộc điều tra đang được xử lý và sẽ được cung cấp vào đầu năm 2020.

NASATI cũng chỉ ra một số khó khăn và hạn chế trong công tác thông tin KH&CN.

"Công tác quản lý nhà nước về thông tin thống kê KH&CN cần tiếp tục cải thiện trong thời gian tới để các bộ ngành địa phương nắm bắt đầy đủ các quy định trong lĩnh vực này và thực hiện nghiêm túc. Nhiều nơi họ không biết đến văn bản, vì không biết nên cũng chẳng thực hiện và không thực hiện cũng chẳng làm sao", TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng NASATI, nói. "Đó là khó khăn. Trong bối cảnh hệ thống ngành dọc thông tin của chúng ta đang cơ cấu lại, có những tỉnh chỉ có mỗi 1 người làm công tác thống kê thông tin khoa học công nghệ, như Phú Yên."

Ông Vũ Anh Tuấn, trong khi trình bày báo cáo năm nay của NASATI, nhấn mạnh "việc thu thập và giao nộp kết quả nghiên cứu chưa nghiêm túc, công tác thống kê KH&CN còn khó khăn do thiếu nhân lực, chưa có hệ thống thu thập dữ liệu thống KH&CN". "Đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê KH&CN tại các bộ ngành địa phương vừa mỏng vừa yếu, hầu hết kiêm nhiệm nên kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ rất hạn chế", ông nói.