Ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh của GS.VS.NGND Nguyễn Văn Hiệu (1938-2023), Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý, Viện Khoa học vật liệu và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Giáo sư ,Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu – Nhà vật lý lỗi lạc”.

.
.
Hội thảo nhằm tôn vinh những đóng góp và cống hiến của ông đối với ngành Vật lý Việt Nam nói riêng và nền khoa học Việt Nam nói chung.

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu nguyên là ủy viên BCH Trung ương Đảng; Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm); Viện trưởng sáng lập của Viện Vật lý, Viện Khoa học vật liệu; Hiệu trưởng sáng lập Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông đã được Nhà nước Liên Xô tặng Giải thưởng Lenin năm 1986 và Nhà nước Việt Nam tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Kỹ thuật năm 1996.

Nhân dịp này, Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Bộ GD&ĐT tổ chức sưu tập tư liệu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu – Nhà vật lý lỗi lạc”. Cuốn sách tập hợp các bài viết phản ánh các hoạt động của Viện sĩ ở các thời điểm khác nhau trong suốt 60 năm công tác, với các cống hiến to lớn và xuất sắc trên nhiều lĩnh vực: KH&CN, GD&ĐT, lãnh đạo-quản lý, hợp tác quốc tế, thúc đẩy triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống…

Đồng thời, Hội Vật lý Việt Nam cũng truy tặng ông Giải thưởng cống hiến.