Ngày 24/7 tại Khu CNC Hòa Lạc, Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc VKIST phối hợp với Viện KH&CN Hàn Quốc KIST tổ chức hội thảo về việc phát triển ứng dụng nguồn tài nguyên thực vật Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ môi trường và dược mỹ phẩm, với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc và các nhà nghiên cứu của hai viện.

Các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu.
Các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu.

Hội thảo được chia làm hai phiên song song, gồm phiên “Phát triển chất hấp thụ có nguồn gốc từ Lignin hoạt tính để xử lý nước, thu hồi kim loại từ phụ phẩm nông nghiệp của Việt Nam” và phiên “Phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược Việt Nam”.

Các nhà khoa học của VKIST và KIST đã trình bày một số kết quả hợp tác nghiên cứu ở hai lĩnh vực này, trong đó đáng chú ý có các bài: “Phát triển các sản phẩm thiên nhiên và hoạt tính sinh học từ thảo dược Việt Nam”; “Chuyển đổi hiệu quả sinh khối lignocellulose thành nhiên liệu sinh hóa và hóa chất, sử dụng men biến đổi gene”; “Sử dụng vi sóng trong phenol hóa lignin Klason không tan trong axit và ứng dụng trong kết dính”; “Than hoạt tính từ thảo dược Việt Nam và ứng dụng trong sản xuất mỹ phẩm”…