Ngày 21/7 tại Hà Nội, Đại sứ CH Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto, thừa ủy quyền Tổng thống Phần Lan, đã trao Huân chương Sư tử Phần Lan tước hiệu Hiệp sỹ hạng Nhất cho bà Trần Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ngày 21/7 tại Hà Nội, Đại sứ CH Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto, thừa ủy quyền Tổng thống Phần Lan, đã trao Huân chương Sư tử Phần Lan tước hiệu Hiệp sỹ hạng Nhất cho bà Trần Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, nguyên Giám đốc Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) vì các đóng góp cho thành công của Chương trình IPP2 giai đoạn 2015-2019, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước Việt Nam - Phần Lan.

Huân chương Sư tử Phần Lan là một trong hai hình thức vinh danh cao quý của Nhà nước Phần Lan, do Tổng thống Phần Lan trao tặng cho công dân Phần Lan hoặc công dân nước ngoài có cống hiến cho đất nước Phần Lan trên các lĩnh vực khác nhau.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng đây là sự ghi nhận rất có ý nghĩa đối với những nỗ lực của bà Trần Thị Thu Hương và Chương trình IPP2, cũng là vinh dự đối với Bộ KH&CN.

IPP2 là Chương trình tiên phong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, góp phần đặt nền móng quan trọng cho việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Ngoại giao Phần Lan tổ chức đợt đánh giá độc lập quốc tế mới về giai đoạn chuyển đổi 10 năm Chính phủ Phần Lan triển khai các dự án hỗ trợ phát triển ở Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau. Một lần nữa, IPP2 được nhắc tới như một dự án tiên phong điển hình ghi dấu thành công và ảnh hưởng tích cực của Chính phủ Phần Lan trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo ở một nước đang phát triển, có thể nhân rộng ở các địa bàn khác trên thế giới.