Theo luật sư Đỗ Bá Thích, hiện tại, số lượng đơn của chủ thể Việt Nam còn hạn chế và nên được khuyến khích tăng lên.

Ngày 18/6/2024, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phối hợp với Công ty Luật ASL tổ chức Hội thảo “Sáng chế và giải pháp hữu ích” nhằm nâng cao kiển thức về sở hữu trí tuệ cũng như đẩy mạnh hoạt động đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tại hội thảo, Luật sư Đỗ Bá Thích (Công ty Luật ASL) đã giới thiệu cho các nhà nghiên cứu thuộc các viện trực thuộc Viện NLNTVN về tình hình đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích, cũng như số lượng văn bằng được cấp trong thời gian qua của các viện nghiên cứu tại Việt Nam, đồng thời nêu những nội dung, lợi ích, điều kiện, quy trình… của việc đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

Ông cũng cho biết hiện tại, số lượng đơn của chủ thể Việt Nam còn hạn chế bởi một số lý do như các tổ chức, cá nhân chưa biết các đối tượng nào có thể đăng ký sáng chế; chưa rõ lợi ích của việc đăng ký; tồn tại tâm lý ngại ngần trong thực hiện các thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

Những thông tin trao đổi tại hội thảo đã đem lại những hiểu biết mới, đồng thời khuyến khích các nhà nghiên cứu có nhiều sản phẩm công nghệ ở Viện NLNTVN mạnh dạn nộp hồ sơ đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích để có điều kiện bảo hộ tài sản trí tuệ trước khi chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm.