Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp CNTT&TT (Bộ TT&TT), cho biết đến nay đã có khoảng 1.400 doanh nghiệp CNTT có sản phẩm vươn ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng ghi nhận xu hướng tích cực trong ngành công nghệ thông tin. Đó là, nếu cách đây 10 năm, các doanh nghiệp phần mềm chủ yếu sản xuất một số công đoạn của sản phẩm hoặc theo đặt hàng thì gần đây, khoảng 50-60% các doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thiện toàn bộ sản phẩm (khách hàng nước ngoài đặt hàng chỉ đưa ra bài toán). Xu thế này chứng minh các doanh nghiệp Việt đang từng bước nâng tầm giá trị của chính mình. Cũng theo ông Nghĩa, các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đang vươn ra thị trường nước ngoài rất mạnh mẽ cả về quy mô hiện diện và tốc độ tăng trưởng.