Nghiên cứu mới đây của TS. Yong-Joo Kim và PGS.TS Lê Văn Phan cho thấy có ít nhất 3 chủng virus dịch tả lợn châu Phi khác nhau đã và đang lưu hành và gây bệnh trên đàn lợn tại Việt Nam.

Cụ thể, công bố “Các chủng virus dịch tả lợn châu Phi đang lưu hành ở Việt Nam” [Multiple variants of African swine fever virus circulating in Vietnam], công bố trên tạp chí Archives of Virology khẳng định tất cả các chủng virus ASF lưu hành ở Việt Nam (ASFV) thuộc kiểu gen p72, kiểu gen p54 kiểu II, nhóm huyết thanh CD2v 8 và biến thể gen CVR loại I. Phân tích sâu hơn dựa trên trình tự lặp lại song song nằm giữa I73R và I329L gen cho thấy có ba biến thể khác nhau của ASFV, IGR I, II và III, đang lưu hành trong quần thể lợn ở Việt Nam. Các biến thể IGR II là phổ biến nhất và được phát hiện trên lợn ở tất cả các tỉnh được lấy mẫu nghiên cứu, tiếp theo là IGR III và IGR I.

Việc nghiên cứu phân lập các chủng virus gây bệnh này nhằm phục vụ các nghiên cứu sản xuất vaccine và kít chẩn đoán… trong bối cảnh bệnh dịch tả châu Phi vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành chăn nuôi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2/2019 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi, làm chết 6 triệu con lợn, thiệt hại 28.000 tỉ đồng, theo thống kê từ cuối năm 2021.