Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử của Quỹ NAFOSTED, Quỹ đã công bố danh sách 63 nhà nghiên cứu thuộc 7 hội đồng khoa học ngành KHXH&NV nhiệm kỳ 2022-2024.

Đây là các nhà nghiên cứu có kết quả nghiên cứu chuyên môn phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn) trong 5 năm gần nhất và được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm, đề xuất. Trong đó có các thành viên Hội đồng khoa học nhiệm kỳ trước, các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ NAFOSTED các năm trước, các nhà khoa học được đề cử…

Theo đánh giá của một số nhà khoa học, danh sách nhiệm kỳ này hội tụ nhiều nhà khoa học từ nhiệm kỳ trước hoặc một số gương mặt trẻ lần đầu tham gia hội đồng, có sự cân bằng về giới tính, vùng miền, độ tuổi, ở cả 7 hội đồng ngành.