Ngày 27/5, tại Cuba, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân và Giám đốc ĐH Tổng hợp Habana Miriam Nicado García đã ký văn bản ghi nhớ giai đoạn 2024 - 2029 giữa hai bên với 3 nội dung hợp tác trọng tâm.

ĐHQGHN và ĐH Tổng hợp La Habana đã ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2024 - 2029 với 3 nội dung hợp tác trọng tâm.
Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Tổng hợp La Habana ký Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2024 - 2029. Ảnh: VNU

Một là, hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu y dược, khoa học công nghệ, triển khai các dự án nghiên cứu chung, tạo điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa chuyên gia hai nước. Hai là, trao đổi giảng viên và sinh viên, xây dựng chương trình liên kết đào tạo mới. Ba là, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo tiếng Việt Nam và nghiên cứu Việt Nam học.

Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ cử đoàn tham dự các hội nghị khoa học quốc tế uy tín do hai đại học tổ chức, đặc biệt trong năm 2025, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Việt Nam.

ĐH Tổng hợp La Habana - Universidad de La Habana - là đại học lâu đời, nổi tiếng nhất của Cuba và khu vực Mỹ Latinh, được thành lập vào năm 1728. Ngày nay, Đại học La Habana có 15 khoa với hơn 24 nghìn sinh viên.