TS. Lê Xuân Tú (Viện KH Thủy lợi miền Nam) và các cộng sự trong nước, quốc tế mới đưa ra một giải pháp hữu hiệu bảo vệ khu vực ven biển ở khu vực ĐBSCL trước đe dọa của rủi ro thiên tai và nước biển dâng.

Đó là kết quả của bài báo “Evaluation of coastal protection strategies and proposing multiple lines of defense under climate change in the Mekong Delta for sustainable shoreline protection” (Đánh giá các chiến lược bảo vệ bờ viển và đề xuất phòng vệ đa tuyến trong điều kiện biến đổi khí hậu ở ĐBSCL), xuất bản trên tạp chí Ocean & Coastal Management.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng tài liệu ghi chép các quan sát hiện trường về các phương pháp bảo vệ bờ biển trong hơn một thập kỷ. Họ đối chiếu các công trình bảo vệ bờ biển bao gồm đê, ống địa kỹ thuật, các hàng rào tre hình chữ T, các đê giảm sóng dạng cột, bán nguyệt, tam giác… với tình trạng hiện tại với vấn đề xói lở, bồi đắp bờ biển ở ĐBSCL và sự khốc liệt của tốc độ xói lở đe dọa đến sự an toàn của các cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu đánh giá các mặt lợi - hại, ưu điểm – nhược điểm của các cách tiếp cận trong quản lý các khu vực ven biển khác nhau hiện đang được áp dụng ở ĐBSCL để phân loại và tìm ra các biện pháp tổng thể cho quy hoạch với chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thấp. Họ đề xuất giải pháp phòng vệ đa tuyến với cơ sở hạ tầng xanh có thể cải thiện được sự đa dạng sinh học, phục hồi các rừng ngập mặn, và đảm bảo sinh kế cho các cộng đồng địa phương.