Chiều 16/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp 51 nhà khoa học quốc tế, trong đó có một số nhà khoa học đoạt giải Nobel, sang Việt Nam dự hội thảo “Khoa học, Đạo đức học và Phát triển con người” do Bộ KH&CN, Liên minh Nghị viện thế giới, UBND tỉnh Bình Định và Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Quy Nhơn, Bình Định.

Đề cập những định hướng phát triển lớn của Việt Nam gần với chủ đề hội thảo, Chủ tịch nước nêu rõ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đều đề cao vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xem đó chính là nguồn động lực mới, to lớn cho đất nước phát triển.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 nhưng không hạ thấp lợi ích người dân hay chấp nhận phá hủy môi trường để đổi lấy tăng trưởng cao mà các quyết sách của Việt Nam đều hướng đến sự phát triển bền vững. Để làm được như vậy, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là của các nhà khoa học.