Theo Báo cáo Phát triển Thế giới 2019 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đứng thứ 48/157 về Chỉ số Vốn con người (Human Capital Index - HCI), thứ 2 trong khu vực ASEAN sau Singapore.

Cụ thể, HCI của Việt Nam là 0,67, so với Singapore là 0,88. Các chỉ số thành phần làm nên HCI của Việt Nam bao gồm: tỷ lệ trẻ em sống sót dưới 5 tuổi - 98%; tỷ lệ trẻ 15 tuổi sẽ sống đến 60 tuổi - 88%; số năm đi học quy đổi - 10,2 năm; tỷ lệ trẻ em bị còi xương, bị rủi ro về hạn chế nhận thức và thể chất - 25%.

Vốn con người được WB định nghĩa bao gồm kiến thức, kĩ năng và sức khỏe mà con người tích lũy được trong suốt cuộc đời. HCI gồm ba thành phần chính: Sinh tồn, Trường học và Sức khỏe, được chuyển đổi thành những tỷ lệ đóng góp cho năng suất kỳ vọng trong tương lai.