Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN về quy định sử dụng hóa chất thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học yêu cầu các phòng thí nghiệm phải tuân thủ nhiều nguyên tắc chặt chẽ liên quan đến 5 vấn đề chính.

Năm vấn đề chính này bao gồm: trang thiết bị an toàn và trang thiết bị bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm; ghi nhãn dụng cụ chứa hóa chất trong kho chứa hóa chất, trong phòng thí nghiệm; hồ sơ theo dõi tình hình sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở thí nghiệm.

Một trong những điểm đáng lưu ý là phòng thí nghiệm sử dụng hóa chất nguy hiểm phải được trang bị trang thiết bị an toàn phù hợp theo đặc tính nguy hiểm của hóa chất ví dụ khu vực sử dụng hóa chất độc hại dễ bay hơi phải có tủ hút độc, hệ thống thiết bị thu gom, khu vực sử dụng hóa chất ăn mòn, ôxy hóa mạnh được bố trí thiết kế riêng, sử dụng hóa chất có đặc tính nguy hiểm khác được trang bị trang thiết bị an toàn.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019.