Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 12, hạng mục “Giải thưởng Lớn- Vì Tình yêu Hà Nội” được trao cho PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ - người có nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật về Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ
PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ

Các nhà nghiên cứu đánh giá, trong số các trước tác của ông, công trình “Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX” đã có đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của ngành Hà Nội học. Đây “có thể coi là một chuyên khảo mẫu mực về lịch sử Thăng Long – Hà Nội với tư cách một đô thị đóng vai trò trung tâm chính trị – hành chính của đất nước.

Tuy công trình tập trung chủ yếu vào giai đoạn từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX, nhưng ở hầu hết các vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế – xã hội của Thăng Long – Hà Nội đều được khái quát trong toàn bộ tiến trình lịch sử, tạo nên một bức tranh tương đối toàn cảnh về kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị này.

Trong số hàng trăm chuyên khảo về Thăng Long – Hà Nội đến nay, công trình này có thể coi là một trong các nghiên cứu xuất sắc nhất, đánh dấu một bước tiến lớn của ngành Hà Nội học” – theo PGS.TS Vũ Văn Quân (Khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH&NV Hà Nội).