PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, TS. Nguyễn Thế Cường (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), Nguyễn Xuân Hòa (ĐH Antwerp) và các cộng sự Bỉ mới xuất bản công bố “Particulate matter accumulation capacity of plants in Hanoi, Vietnam” trên tạp chí Environmental Pollution.

Sự tăng trưởng dân số, đô thị hóa, các điều kiện môi trường và sự phát triển nhanh là nguyên nhân dẫn đến các nồng độ bụi mịn gia tăng ở nhiều quốc gia Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua. Do đó, việc giảm thiểu lượng bụi mịn để giữ bầu không khí trong lành là mục tiêu của nhiều thành phố. Qua quan sát, các nhà nghiên cứu nhận thấy, các cây xanh có khả năng tích lũy bụi trong lá, và bằng cách này có thể làm giảm lượng bụi trong không khí. Họ đã sàng lọc 49 loại cây ở Hà Nội để tìm hiểu những loại cây hiệu quả loại bỏ bụi thông qua việc thử xem các đặc điểm ở lá (khả năng hút nước, mật độ khí khổng và diện tích lá). Kết quả cho thấy sự khác nhau trong năng lực tích lũy bụi ở các loài cây này: những cây có khả năng hút nước ở lá cao, mật độ khí khổng cao và diện tích lá thấp nổi trội hơn, trong đó trứng cá (Muntingia calabura) là loài sáng giá nhất. Vì vậy, họ đề xuất các nhà quản lý môi trường đô thị lưu ý đến đặc điểm này để xác định các loài cây trồng đô thị.