Trong bài báo “Bamboo Fences as a Nature-Based Measure for Coastal Wetland Protection in Vietnam” mới công bố trên tạp chí Frontiers in Marine Science, các nhà khoa học ở trường ĐH Thủy lợi, ĐH Xây dựng và ĐH Tài nguyên & Môi trường đã phát triển hệ thống hàng rào tre để chắn sóng, bảo vệ rừng ngập mặn và khu vực bờ biển.

Mặc dù là biện pháp bền vững để bảo vệ các hệ sinh thái ven biển song các rừng ngập mặn chỉ có thể chịu được một số mức độ sóng và phát triển trong một số điều kiện nhất định. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã tìm cách giảm ảnh hưởng của sóng tới các rừng ngập mặn bằng cách thiết kế một hệ thống hàng rào tre có độ rỗng dao động từ 62-90%, gồm ba hàng cọc tre chính cao 1,6m và một hàng phụ cao 0,9m làm khung.

Kết quả thử nghiệm ở khu vực ven biển ở Bạc Liêu cho thấy hàng rào tre góp phần giảm đáng kể độ cao sóng, đồng thời góp phần làm tăng quá trình bồi lắng ở phía trong hàng rào. “Độ sâu bồi lắng có thể tăng lên đến 0,6 m, điều này rất thuận lợi đối với quá trình bảo tồn, phục hồi và trồng mới vành đai rừng ngập mặn để bảo vệ bờ biển”, theo nhóm nghiên cứu.