Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triệp tập hơn 300 nhà khoa học để cập nhật danh sách các mầm bệnh ưu tiên – các tác nhân có thể gây bùng phát hoặc tạo ra đại dịch trong tương lai – nhằm định hướng đầu tư, nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, đặc biệt là trong việc điều chế vaccine, phát triển các phương pháp xét nghiệm và điều trị.

Nhóm nghiên cứu sẽ xem xét bằng chứng về hơn 25 họ virus và vi khuẩn để khuyến nghị danh sách các tác nhân gây bệnh cần đầu tư nghiên cứu thêm. Quá trình xem xét bao gồm các tiêu chí về khoa học và sức khỏe cộng đồng, cũng như các tiêu chí liên quan đến tác động kinh tế xã hội, khả năng tiếp cận và công bằng.

WHO lần đầu tiên công bố danh sách các mầm bệnh nguy hiểm nhất vào năm 2017. Hiện tại, các bệnh nằm trong danh sách ưu tiên nghiên cứu là: COVID-19, sốt xuất huyết Crimean-Cong, bệnh do virus Ebola, bệnh do virus Marburg, sốt Lassa, Hội chứng hô hấp Trung Đông coronavirus (MERS), Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), bệnh Nipah và henipaviral, sốt thung lũng Rift (RVF), Zika và Bệnh X. Thuật ngữ “bệnh X” dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết có thể gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên toàn thế giới.

Nguồn: WHO, Sciencealert