Các nhà khoa học tham gia dự án Breakthrough Listen do tư nhân tài trợ đã hợp tác với Đài thiên văn MeerKAT ở Nam Phi để quan sát hơn 1 triệu ngôi sao gần Trái đất nhằm tìm kiếm các dấu hiệu công nghệ hoặc bằng chứng tiềm năng về trí thông minh ngoài Trái đất.

Đài thiên văn MeerKAT là kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất ở Nam bán cầu, được tạo thành từ 64 ăng-ten lớn. Nó sẽ cung cấp dữ liệu cho các nhà khoa học liên tục 24 giờ mỗi ngày trong hai năm tới.

“Tôi rất vui mừng khi có thể tiến hành tìm kiếm người ngoài hành tinh bằng một trong những kính viễn vọng có độ nhạy cao nhất thế giới”, Cherry Ng, một nhà khoa học tham gia dự án Breakthrough Listen, cho biết. “Chúng tôi chỉ cần hai năm để tìm kiếm hơn một triệu ngôi sao lân cận. MeerKAT sẽ cung cấp cho chúng tôi khả năng phát hiện một máy phát sóng vô tuyến trong vũ trụ tương tự như thiết bị phát sóng mạnh nhất trên Trái đất ở khoảng cách 250 năm ánh sáng”.

Nguồn: Sciencealert.com