Viện Y tế Howard Hughes (HHMI) vừa khởi động một sáng kiến trị giá 2,2 tỷ USD nhằm giải quyết tình trạng thiếu sự tham gia của nhà nghiên cứu thuộc các chủng tộc và dân tộc thiểu số trong lĩnh vực y học.


Postdoc Florentine Rutaganira do Viện Y tế Howard Hughes tài trợ (trái) gặp gỡ người cố vấn của cô, nghiên cứu viên của HHMI Nicole King, tại Đại học California, Berkeley.

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy những chênh lệch về chủng tộc có thể tồn tại trong 65 năm tới, trừ khi các tổ chức nghiên cứu thay đổi cách đào tạo, cố vấn và tuyển dụng hiện nay.

Sáng kiến ​​của HHMI, một trong những nhà tài trợ nghiên cứu y sinh tư nhân lớn nhất ở Mỹ, dành 1,2 tỷ USD, tương đương gần một nửa ngân sách vào chương trình tài trợ cho 125 nhà khoa học bắt đầu sự nghiệp, trong tối đa 10 năm. Tuy nhiên, Luật liên bang Mỹ cấm HHMI chỉ tài trợ cho một số nhóm nhất định - chẳng hạn như các nhóm phụ nữ, những người khuyết tật, hay các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số. Do đó, HHMI sẽ chọn người để tài trợ trên cơ sở thành tích xuất sắc về khoa học và các đóng góptrong việc thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong khoa học, kỹ thuật và y học. Một số trường đại học đang sử dụng cách tiếp cận tương tự trong tuyển dụng hoặc tài trợ - yêu cầu ứng viên mô tả những trải nghiệm và đóng góp của họ trong việc thúc đẩy sự đa dạng giới tính, chủng tộc hoặc dân tộc, v.v...

Hợp phần lớn thứ hai của sáng kiến ​​là chương trình postdoc Hanna Grey hiện có của HHMI (chương trình được khởi động vào năm 2017 và hiện đã có 5 người được tài trợ). HHMI sẽ chi thêm 475 triệu USD để hỗ trợ 25 nhà nghiên cứu sau tiến sĩ mới mỗi năm, mỗi người nhận 1,4 triệu USD trong khoảng thời gian 8 năm.

Đặc biệt, sáng kiến ​​của HHMI, kéo dài đến năm 2040, sẽ dành 35 triệu USD để cải thiện kỹ năng cố vấn của tất cả những nhà nghiên cứu nhận tài trợ với hy vọng sẽ thay đổi được văn hóa khoa học hiện nay.

Freeman Hrabowski, chủ tịch Đại học Maryland, Baltimore County (UMBC), một nhà toán học da đen, tác giả của báo cáo năm 2011 của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ về cách thu hút nhiều người thiểu số hơn vào khoa học và kỹ thuật, lưu ý rằng đàn ông da trắng vẫn chiếm ưu thế trong lĩnh vực y sinh. Theo ông, cần có sự đa dạng để cải thiện văn hóa khoa học đó. "Số tiền mà HHMIcam kết gửi đi một thông điệp rằng đất nước nên chi tiêu nhiều hơn để đạt được mục tiêu đa dạng hóa."

Nguồn: