Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One vào cuối tháng 2/2023, các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) và Đại học Ochanomizu (Nhật Bản) đã yêu cầu 65 chuyên gia trí thông minh nhân tạo (AI) dự đoán mức độ robot có thể giúp con người giảm bớt các công việc chăm sóc và công việc nhà phổ biến nhất.

Họ nhận thấy khoảng 40% thời gian chúng ta dành cho công việc nhà có thể được tự động hóa trong thập kỷ tới.

Dự đoán của các chuyên gia khác nhau đáng kể giữa các nhiệm vụ, trong đó mua sắm hàng tạp hóa là nhiệm vụ dễ tự động hóa nhất (59%) và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ ít tự động hóa nhất (21%).

“Tự động hóa có thể giải phóng rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với phụ nữ - những người có xu hướng đảm nhận phần lớn công việc gia đình nhưng không được trả lương”, giáo sư Ekaterina Hertog tại Đại học Oxford, nhận định. “Nhờ robot, phụ nữ thể sử dung thời gian trước đây dành cho việc nhà hoặc chăm sóc con cái để thư giãn hoặc phát triển sự nghiệp của họ”.

Nguồn: Euronews.com