Vào nửa đầu tháng 12/2023, Google đã ra mắt một mô hình AI mới gọi là Gemini có nhiều tính năng vượt trội hơn so với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) GPT-4 của OpenAI và con người ở “cấp độ chuyên gia” trong một loạt bài kiểm tra trí thông minh.

Gemini

Điểm khác biệt giữa Gemini với các mô hình ngôn ngữ lớn khác là nó có tính đa phương thức, nghĩa là nó có thể kết hợp các loại thông tin khác nhau bao gồm văn bản, mã, âm thanh, hình ảnh và video.

Geminicó tổng cộng ba phiên bản bao gồm Nano, Pro và Ultra. Trong đó, phiên bản Gemini Pro đã được tích hợp vào chatbot Bard của Google.Phiên bản Gemini Nano hoạt động trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android của Google. Phiên bản mạnh nhất Ultra vẫn đang trong quá trình “kiểm tra độ tin cậy và an toàn rộng rãi” trước khi tích hợp vào Bard vào đầu năm sau.

Theo Google, Gemini Ultra đạt điểm 90% trong bài kiểm tra MMLU (hiểu ngôn ngữ đa nhiệm quy mô lớn), trong khi GPT-4 đạt điểm 86,4% và con người ở cấp độ chuyên gia là 89,8%.

Nguồn: Futurism.com