Vào ngày 29/9, siêu trăng xuất hiện trên bầu trời đêm với độ sáng lớn hơn 30% và kích thước tăng lên khoảng 14% khi nhìn từ Trái đất so với những lần trăng tròn thông thường. Đây không chỉ là siêu trăng thứ tư liên tiếp trong năm 2023 mà còn là siêu trăng cuối cùng của năm.

  Trăng tròn trùng với siêu trăng mọc ở New York. Ảnh:Gary Hershorn
Trăng tròn trùng với siêu trăng mọc ở New York. Ảnh:Gary Hershorn

Sự xuất hiện của siêu trăng trong thời kỳ này còn được gọi là “Trăng thu hoạch”, diễn ra sau ngày thu phân. Những người nông dân gọi đây là Trăng thu hoạch bởi vì nó xuất hiện ngay lúc hoàng hôn, giúp họ có nhiều thời gian hơn để làm việc trên đồng ruộng và thu hoạch mùa màng.

Thuật ngữ “siêu trăng” dùng để chỉ trăng tròn xảy ra vào khoảng thời gian Mặt trăng ở gần Trái đất nhất trên quỹ đạo của nó.Điều này là do quỹ đạo của Mặt trăng quanh Trái đất là một hình elip chứ không phải một hình tròn hoàn hảo, nghĩa là có lúc nó bay ra xa hành tinh của chúng ta và có những lúc nó tiến đến gần hơn.