Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology vào ngày 5/3, Herman Pontzer, phó giáo sư nhân chủng học tại Đại học Duke (Mỹ), phát hiện cơ thể con người đã tiến hóa để sử dụng lượng nước mỗi ngày ít hơn từ 30% đến 50% so với những loài động vật linh trưởng có họ hàng gần nhất với chúng ta.

Đây là kết quả nghiên cứu thu được sau khi Pontzer và các cộng sự so sánh lượng nước tiêu thụ của 309 người với nhiều nghề nghiệp khác nhau [nông dân, săn bắn hái lượm, nhân viên văn phòng,…] với 72 con vượn và tinh tinh sống trong vườn thú và khu bảo tồn.

Kết quả này có phần gây bất ngờ, vì con người có số tuyến mồ hôi nhiều gấp 10 lần tinh tinh và hoạt động mạnh hơn nhiều so với vượn nên đáng ra phải tiêu thụ nhiều nước hơn mỗi ngày.

“Con người đã tiến hóa để hạn chế lượng nước tiêu thụ, cho phép tổ tiên săn bắn hái lượm của chúng ta ngày càng đi xa hơn các nguồn nước [sông, suối, hồ,…] để tìm kiếm thức ăn”, Pontzer nhận định